อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล

 

udom108@gmail.com

ราคารับซื้อ

เศษขี้กลึงทองเหลือง ราคา   xx ต่อกิโล (xx ต่อตัน)

ขี้กลึงเพลา

ขี้กลึงเนื้อเขียวเนื้อแดง

เศษลวดไวร์คัท เศษเพลา เศษปั๊ม เศษทองแดงสายปอก เศษทองแดงปั๊ม แป๊ป
สายพันมอเตอร์ เศษขี้กลึงทองแดง

ต่อกิโล  โปรดโทรสอบถาม ลุงอุดมเลยครับ… เพราราคาเปลี่ยนแปลง ขึ้น ลง กระดาษ รับซืื้อที่ 2 บาท กระดาษมีหลายชนิดโทรแจ้งรายละเอียดนะครับ… * เหล็กหนาพิเศษ — เหล็กตะปู ราคา * เหล็กเครื่อง เหล็กโช๊คอัพ * เหล็กหนา เหล็กบาง * เหล็กเส้น 1 นิ้ว ยาว 1 เมตรขึ้นไป เหล็กขี้กลึง * เหล็กย่อย เหล็กหล่อชิ้นเล็ก * เหล็กซอยสั้นๆ เหล็กหล่อ ชิ้นใหญ่ * เหล็กเส้นยุ่งๆ ลวดสลิง * เหล็กเส้น 5 หุน กระป๋องเผาทุบแบน — * เหล็กเส้น 6 หุน กระป๋อง/สังกะสี

Leave a Reply